Thuốc

Nhũ tương thuốc

Nhũ tương thuốc là dạng thuốc lỏng hoặc mềm, được dùng để uống, tiêm hoặc dùng ngoài. Nhũ tương thuốc được

Xem thêm