Y học

Những điều cần biết về Học thuyết thiên nhân hợp nhất

Thiên nhân hợp nhất là học thuyết dựa trên 2 yếu tố chính là con người và tự nhiên. Con người luôn là trung tâm tạo ra mọi sự thay đổi, cũng chính là yếu tố có khả năng thích nghi, cải tạo, nhận thức tốt nhất. Đối với y học cổ truyền, con người và tự nhiên là trung tâm củ mọi nguyên cứu và từ đây có thể nghiên cứu chế tạo ra các phương pháp điều trị cũng như phòng ngừa sức khỏe cho con người.

1. Định nghĩa về học thuyết thiên nhân hợp nhất

Học thuyết thiên nhân hợp nhất nói lên giữa con người với hoàn cảnh tự nhiên và xã hội luôn mâu thuẫn và thống nhất với nhau. Con người thích nghi, chế ngự, cải tạo hoàn cảnh thiên nhiên và xã hội sẽ sinh tồn và phát triển Trong y học người xưa ứng dụng học thuyết này để chỉ đạo các phương pháp phòng bệnh giữ sức khoẻ, tìm ra nguyên nhân gây bệnh và đề ra phương pháp chữa bệnh toàn diện.

2. Hoàn cảnh tự nhiên và những tác động của con người

2.1. Hoàn cảnh tự nhiên và xã hội luôn luôn tác động đến con người

 • Hoàn cảnh tự nhiên: gồm khí hậu, thời tiết, địa lý, tập quán sinh hoạt Khí hậu, thời tiết bốn mùa gồm 6 thứ khí (lục khí): phong (gió), hàn (lạnh), thử (nắng), thấp (độ ẩm thấp), táo (độ khô), hoả (nóng), luôn luôn có mặt theo mùa tác động đến sức khoẻ con người. Khi sức khoẻ yếu (chính khí hư) chúng sẽ trở thành những tác nhân gây bệnh bên ngoài gọi là tà khí… Hoàn cảnh địa lý: miền đồng bằng, miền rừng núi, miền Nam, miền Bắc, tập quán sinh hoạt, phong tục, tín ngưỡng…luôn luôn gây nên những bệnh địa phương và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
 • Hoàn cảnh xã hội: là những điều kiện chính trị, kinh tế, văn hoá của xã hội luôn luôn tác động đến tư tưởng tình cảm, đạo đức của con người.

Trong một xã hội còn giai cấp bóc lột hoặc trong xã hội hết giai cấp bóc lột những tàn dư tư tưởng văn hoá của xã hội cũ hãy còn tồn tại, gây nên những ảnh hưởng xấu đến tư tưởng tình cảm, đạo đức của con người. Điều kiện kinh tế còn thấp kém, mức sống con người chưa cao là yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tập quán sinh hoạt như. Văn hoá không lành mạnh, những tập tục, những tư tưởng lạc hậu luôn tác động đến tư duy con người…Tất cả những yếu tố tiêu cực trê sẽ gây ra những tác nhân không tốt về tâm lý xã hội là điều kiện gây ra các bệnh nội thương mà YHCT thường nói tới.

2.2. Con người luôn luôn thích ứng với hoàn cảnh tự nhiên và xã hội

Thời tiết, khí hậu và những điều kiện xã hội luôn tác động đến đời sống con người, có những yếu tố tích cực cần thiết cho sự sống của con người, ngược lại có những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Con người cần thích nghi hoàn cảnh, chế ngự và cải thiện tự nhiên và xã hội để sinh tồn và phát triển. Muốn vậy con người cần có sức khoẻ, tinh thần phải vững vàng biểu hiện ở chính khí và các cơ năng thích ứng của cơ thể luôn luôn quân bình giữa các mặt âm, dương, khí huyết, tinh thần, tân dịch…

3. Ứng dụng học thuyết thiên nhân hợp nhất trong y học

3.1. Học thuyết thiên nhân hợp nhất chỉ đạo nội dung phương pháp phòngbệnh và chăm sóc sức khoẻ của YHCT
Phòng bệnh tích cực
 • Cải tạo thiên nhiên, bắt thiên nhiên phục vụ đời sống
 • Chủ động rèn luyện thân thể
 • Thể dục, thể thao: thái cực quyền, khí công, dưỡng sinh…vv
 • Chống dục vọng cá nhân, rèn ý chí, cải tạo bản thân và xã hội, xây dựng tinh thần lạc quan…
 • Cải tạo tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh…
Phòng bệnh thụ động:
 • Ăn tốt, mặc ấm, giữ gìn vệ sinh cá nhân, hoàn cảnh
 • Điều độ về sinh hoạt, tình dục, lao động
Có thể kết luận phương pháp rèn luyện sức khoẻ của con người trước hoàn cảnh tự nhiên và xã hội bằng câu thơ bất hủ của Tuệ Tĩnh: “Bế tinh, dưỡng khí, tôn thần, thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình”.

3.2. Học thuyết thiên nhân hợp nhất chỉ đạo nội dung của các nguyên nhân gây bệnh và vai trò quyết định của cơ thể đối với việc phát sinh ra bệnh tật.

Nguyên nhân gây bệnh:
Hoàn cảnh tự nhiên, địa lý với 6 khí, phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa là nguyên nhân gây ra các bệnh ngoại cảm. Khi trở thành tác nhân gây bệnh, lục khí được gọi là lục tà hay lục dâm. Hoàn cảnh xã hội gây ra những yếu tố về tâm lý xã hội gọi là thất tình (vui, giận, buồn, lo, nghĩ, kinh, sợ) là nguyên nhân gây các bệnh nội thương

Vai trò cơ thể quyết định trong việc phat sinh ra bệnh tật Hoàn cảnh tự nhiên và xã hội luôn luôn tồn tại tác động vào con người nhưng bệnh tật chỉ xảy ra do sự thay đổi nội tại của con người, đó là sự giảm sút sức đề kháng còn gọi là chính khí hư làm cơ thể không thích ứng được với ngoại cảnh. Chính khí hư là vai trò nội nhân, quyết định sự phát sinh ra bệnh.

3.3. Học thuyết thiên nhân hợp nhất chỉ đạo nội dung phương pháp chữa bệnhtoàn diện của YHCT… Phải nâng cao chính khí con người bằng các phương pháp tổng hợp:
 • Tâm lý liệu pháp
 • Dự phòng trong điều trị: dưỡng sinh, khí công, thái cực quyền…
 • Ăn uống bồi dưỡng
 • Dùng châm cứu, xoa bóp, thuốc…
Khi dùng thuốc bao giờ cũng chú trọng đến các thuốc nâng cao các mặt yếu của cơ thể (bổ hư) về âm, dương, khí, huyết, tân dịch…rồi mới đến các thuốc tấn công vào tác nhân gây bệnh. Từ 3 học thuyết: âm dương, ngũ hành và thiên nhiên hợp nhất, YHCT đi tới một quan niệm toàn diện, thống nhất, chỉnh thể trong công tác phòng bệnh, chẩn đoán và chữa bệnh. Thông qua học thuyết thiên nhân hợp nhất và những học thuyết ra đời dựa trên học thuyết này, người thầy thuốc cần bỏ vào đây công sức và tâm huyết nghiên cứu, nhằm đưa ra những phương thuốc hiệu quả nhất, giải quyết mâu thuẫn của bệnh lý và điệu trị dứt điểm bệnh tật.
Danh mục: Y học cổ truyền dân tộc Người gửi: Nhà Thuốc Bắc Song Hương