Bách khoa

Thuốc Nam là gì?

thuốc Nam là chỉ những loại thuốc, thảo dược xuất phát từ trong nước hay còn gọi là thuốc ta để phần biệt với

Xem thêm

Thuốc Bắc là gì?

Thuốc Bắc ( thuốc tàu) là cách gọi từ xưa của người dân Việt Nam ta đối với các loại thuốc sử dụng trong đông

Xem thêm